logo
World of Dance
WORLD OF DANCE – POLSKA to rewolucja w widowiskach telewizyjnych pokazujących świat tańca.
Story of my Life 2
Już jesienią, po wielkim sukcesie pierwszej polskiej edycji, na antenę Telewizji Polsat powraca program „The story of my life. Historia naszego życia”.
Drzewo Marzeń 2
Mateusz Gessler po raz kolejny wyrusza w Polskę, żeby spełniać dziecięce marzenia. To bardzo przyjemne, ale i niełatwe zadanie! Wyobraźnia najmłodszych bohaterów programu nie zna granic. Czy prowadzący będzie w stanie zrealizować wszystkie pomysły i sprawić przyjemność obdarowanym przez niego osobom?

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 czerwca 2015 r. spółka Rochstar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 384, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057482, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, numer NIP: 113-225-58-90, na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.) została przekształcona w spółkę Rochstar spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 384, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562755, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (pokryty w całości), numer NIP: 113-225-58-90.

Kontakt

ROCHSTAR S.A. 03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 384 tel. +48 (22) 295 70 00 e-mail: info@rochstar.tv

Nasi klienci

0
0
1
2
3
4
5